De aannemer is verantwoordelijk voor een correcte aan- en afmelding van breekverboden in een door de gemeente beschikbaar gesteld MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) Boetes voor het niet tijdig aan- en/of afmelden van opbrekingen bij dit meldpunt zijn voor rekening van de aannemer. Bepalingen ten aanzien van breekverboden zijn opgenomen in het bestek, deel 1; bijvoorbeeld in deel 1, paragraaf 1.3.5.2.9, LKB 2011.

Bovenstaande volgt de bepalingen en verrekening zoals gesteld in paragraaf 14, lid 1 en 4, UAV 2012 en wordt aangevuld met: “De directie is bevoegd om het werk of een gedeelte van de werkzaamheden, indien de directe terreinomstandigheden de uitvoering naar de eisen van goed werk onmogelijk maken, tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding”.

Posted in: GV/R&N, KV