Verrekentool brand- en rookwerende doorvoeringen

Originele kaartje

Vanuit wet- en regelgeving zijn in 2016 eisen gesteld aan scheidingswanden en scheidingsvloeren tussen aan elkaar grenzende gebouwen, woningen of op zich zelf staande ruimten. Bij brand moet een scheidingsconstructie uitbreiding van de brand en rook ten minste 60 minuten tegen kunnen houden. Heeft de klant/gebouwbeheerder in het verleden deze rook- en brandwerende maatregelen genomen en gaan wij op ons initiatief (sanering) de kabels en leidingen vervangen, dan brengt de aannemer op kosten van Liander de rook en brandwerende maatregelen weer aan. Als het initiatief voor het vervangen/nieuwe aansluiting bij de klant ligt o.b.v. zijn aanvraag dan dient de klant dit aan te brengen en zijn deze kosten voor de klant.

Met onze aannemers hebben we in 2016 hierover afspraken gemaakt en ook zijn hier tarieven over afgesproken. Deze zijn in 2016 gecommuniceerd. Tarieven willen nog wel eens wijzigen. Om altijd het juiste tarief in rekening te kunnen brengen is er nu een verrekentool ontwikkeld, met daarin altijd de laatste/juiste prijzen.

Wanneer de uitzondering zich voordoet, kan m.b.v. de verrekentool, het juiste bedrag berekend worden wat meegenomen dient te worden op het uitzonderingsformulier onder code “985 Brandwerende doorvoer”

Verrekentool

Posted in: Post van...