Bouwkundige kosten zijn opgenomen in alle betreffende clustercodes KV. De toelichting hiervan staat in Deel 2 van het uitvoerende bestek. Hier worden in de bestekcode welke gekoppeld is aan de MiAA code de bouwkundige activiteiten omschreven.

De verrekening is als volgt:
• Klantgedreven vraag: de klant is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren en de kosten van bouwkundige voorzieningen. Deze worden niet met de aannemer verrekend aangezien hij ze ook niet uitvoert.
• Technisch gedreven vraag (sanering): Liander is verantwoordelijk voor het uitvoeren en de kosten van bouwkundige voorzieningen;

De kosten zijn opgenomen in de clusterprijzen tot een maximum van € 400,-.  Dit betreft de contracten die code 985 (bijzonder meerwerk) All-in hebben. De meerkosten boven € 400,- zijn dan pas verrekenbaar.

Bij contracten die niet All-inclusive zijn verwijzen we naar de omschrijving in deel 2 (“Standaard bouwherstelwerkzaamheden hak- en breekwerk (ophakken, aanhelen  e.d. t.b.v.. herstel bestaande situatie, uitgezonderd “verwijderen”) is inclusief.) 

Aanvullend bij niet All-inclusive:
-Indien tijdens schouw voor uitvoering NIET standaard bouwherstelwerkzaamheden als genoemd worden geconstateerd en deze niet redelijkerwijs door de (hulp)monteur uitgevoerd kunnen worden, wordt de klus apart geoffreerd en in opdracht gegeven als een project.  Bij deze contracten zou het boren van gaten wel verrekenbaar zijn, als ze niet uitgevoerd kunnen worden door een (hulp)monteur. Boren van gaten staat in de bestek tekst ook niet benoemd als standaard bouwherstelwerk.

Zie ook: Keuzeboom 985- Bouwkundige kosten 


Als voorbeeld de volgende saneringscase obv een All-in contract:

Een stijg met 6 DWA’s waarvan 2 DWA’s een meterwisseling betreft.
o Bij een combinatie van meerdere DWA’s telt de meterwissel (E1665 + G1665) niet mee voor de verrekenbare bouwkundige kosten.
o Voor de resterende 4 DWA’s dient een totaaloverzicht te worden ingeleverd met per DWA de bouwkundige kosten (onderbouwd met een factuur).
o Per DWA worden de meerkosten > € 400,- aangegeven.
o Het totaal van de meerkosten wordt d.m.v. een UF formulier ingediend.

Opm.: Voor een gelijktijdige gas en elektra DWA in dezelfde woning gelden de meerkosten ook 1x per DWA, dus bij totaal bouwkundige kosten van bijvoorbeeld € 1.100, wordt er 2x € 400,- in mindering gebracht. Het resterende bedrag van € 300,- is wel verrekenbaar.

Voorbeelden van bouwkundige voorzieningen bij saneringen zijn:
– Herstellen koof, vloer, wand, plafond
– Nieuwe gaten boren in vloer/wand i.v.m. met ander tracé (stijgleidingen)
– Dichten oude doorvoeren

Posted in: KV