Een Las Methode Beschrijving heeft betrekking op zowel in- en uit bedrijf zijnde leidingen, de opdrachtnemer moet deze ter beschikking stellen.
Liander hanteert de uitgangspunten conform N-blad 2247 en stelt dat:
– Een laser vakbekwaam, beschikt over de lasserskwalificatie NEN-EN 287-1 en past de lasprocedure (LMB) toe
– Voor ieder nieuw project is een LMB vereist, welke is geaccordeerd door opdrachtnemer, opdrachtnemer en inspecteur.
– Van de toe te passen lasmethodiek moet een LMK (lasmethodekwalificatie) beschikbaar zijn; de procedures moeten aanwezig zijn op de werkplek.

Documentatie N-blad 2247 (Contentserver)

Posted in: GV/R&N