Via deze pagina kunt u als aannemer- en aannemer OVL een account aanvragen-, heractiveren- of opzeggen voor het verkrijgen van toegang tot de Liander systemen. Gebruikers als gemeenten en beheerders (OVL) dienen voor een informatiebehoefte contact op te nemen met het Team Openbare Aansluiting via telefoonnummer 088-542 6364.


Werkwijze/ informatie aanvraag externe accounts:
Iedere aannemer die voor Liander werkt heeft één of twee contactpersonen, die geautoriseerd zijn om account-aanvragen voor zijn/haar organisatie te doen. Heeft uw organisatie nog geen contactpersoon of wilt u bijbehorende handleiding ontvangen? Neem dan contact op met aannemerij@liander.nl.

Aan te vragen accounttypen:

  1. KLAK-account: account voor het verwerken van projectinformatie (GV/R&N) en de vertaalslag naar veiligheids(werk)plannen.
  2. Contentserver-account: Account voor het verkrijgen/ uitwisselen van informatie t.b.v. projecten/ cases.
  3. MIAA- met contentserver-account: Account voor het inzien en/ of verwerken van (project)informatie/ opdrachten in de MIAA-portal en contentserver.
  4. OVL-account: Account voor het inzien en/ of verwerken van OVL-informatie/ opdrachten.

Toegang tot aanvraagformulieren externe accounts:

Inloggen
(Handleiding aanvraag externe accounts, link