Keten KV: Koppeling prijs gewijzigd per 27 januari 2018

Het DSP-KV proces richt zich op het digitaliseren en uitfaseren van een deel van het bestaande KV-proces met betrekking tot informatieuitwisseling tussen de aannemer en Liander (specifiek de aannemersportaal en PDA). In het nieuwe proces zal communicatie met aannemers via het DSP gaan verlopen. Communicatie van opdracht, bijstelling, annulering, gereed, planning, technisch gereed, administratief gereed assets (incl. schets), productiestaat en opdracht gereed bericht geschiedt volledig dan via DSP.

Figuur: Schematische weergave van DSP-KV proces

Globaal proces beschrijving: Moment van prijsbepaling verplaatst

In DSP KV wordt de bestelling aangemaakt op het moment dat de gebruiker het werk uitgeeft. Op dat moment wordt de DWA vrijgegeven (systeemstatus VRIJ) en de Aanvraag tot Bestelling (ATB) aangemaakt. Vanaf dat moment wordt ook de ATB direct omgezet in een bestelling (hergebruiken GSA functionaliteit).

Op het moment van werkuitgifte wordt een ATB gecreëerd met een geldige prijs vanuit het contract en daarna volgt de bestelling. In de nieuwe situatie vanaf 27 januari 2018 zal er dus een bestelling zijn met een bepaalde prijs voor een uitgegeven DWA, die afhankelijk van de planning kort daarna óf na een aantal maanden zal worden uitgevoerd.

Bijzonder werk en meerwerk

Bijzonder werk en meerwerk worden volgens de daarvoor geldige afspraken opgevoerd in de opdracht en komen op de bestelling bij werkuitgifte (al dan niet na een bijstelling). Hier wijzigt het proces niet.

Wijzigen of annuleren van de opdracht

Indien de klus is uitgegeven, kan bijzonder werk alleen worden toegevoegd na een bijstelling van de aannemer. Dit kan de aannemer tot aan het moment dat het Technisch Gereed bericht (TG) is verstuurd (volgordelijkheid DSP), dus het gereedmelden van de metergegevens.

Bij het wijzigen van een opdracht na een bijstelling zal in het geval dat er een bestekcode wordt toegevoegd op de DWA in een nieuwe operatie een nieuwe ATB positie worden aangemaakt. Deze ATB positie zal dan worden omgezet (toegevoegd) in de reeds bestaande bestelling. Na het opnieuw uitgeven van de opdracht (bijgestelde opdracht) zullen de nieuwe bestekcodes worden opgenomen in het opdrachtbericht naast de reeds bestaande (bestel)gegevens. De huidige logica van het wijzigen van de opdracht en de gerelateerde functionaliteit van ATB en bestelling blijft gehandhaafd*. Het enige verschil is dat bij werkuitgifte de DWA direct wordt vrijgegeven en de ATB en bestelling direct worden aangemaakt.

Indexatie van contracten

Jaarlijks zijn er 2 indexatiemomenten:

 • Vanaf 1 juli voor het materiaaldeel
 • Vanaf 1 januari van elk jaar op materiaal en arbeidsdeel
 • Indexatiecijfer wordt bepaald door GWW index van de CROW, zoals in contracten is vastgelegd.
 • De Contractmanager is regievoerder bij het bepalen van nieuwe contractprijzen
 • ShS verzorgt indexatie en vastlegging van prijzen en condities in de contracten

Proces vanaf 27 januari:

 • Moment van prijsbepaling: de opdrachtverstrekking (dus de bestelling) is bepalend voor prijsbepaling. De prijs wordt opgehaald vanuit het contract. (Dit is dus wanneer de DWA naar status DBAA gaat)
 • Bij het aanmaken van de bestelling komt een prijs mee vanuit het contract die op dat moment geldig is.
 • De prijs op de bestelling wordt niet geïndexeerd.
 • Moment van betalen:  de opdracht wordt betaald aan de aannemer in stap P8 Afronden opdracht Liander en trigger Selfbilling. Hierin is niks veranderd.
 • Wanneer de werkzaamheden tussentijds wijzigen dan dient dit te verlopen via de aannemer middels bijstelling van opdracht, gelijk aan het huidige proces.
1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] LET OP: Voor opdrachten uitgegeven ná 27 november 2017 wordt de bestelling aangemaakt op moment van werkuitgifte. Op dat moment wordt ook de prijs vastgezet. Meer informatie. […]

Reacties zijn gesloten.