Aansluitingen heeft een deel van het betalingsverkeer geautomatiseerd d.m.v. een selfbilling. De ervaring leert dat er af en toe een betaling blijft hangen. Meestal heeft dit te maken met een status die is blijven hangen. Voor een groot deel is dit ontstaan door menselijk handelen.

Heeft u een bepaalde dwa’s niet betaald gekregen? Start dan het beslisschema op door op een van de onderstaande groene knoppen te drukken. Aan het eind van het traject volgt dan een advies wie er benaderd kan worden.

Of kies voor het totaaloverzicht in de vorm van een afbeelding (link).