Voor het uitvoeren van combi-werkzaamheden aan het distributienet & aansluitingen op basis van verrekeneenheden.

Het combibestek FNOP (gebaseerd op het Landelijk Catalogus Bestek versie 13.1) is van kracht per 1 maart 2017.

Bestanden

H1 – Werkomschrijving
H2 – Lijst van Verrekeneenheden
H3.1 – Standaard Administratieve Bepalingen
H3.2 – Standaard Technische Bepalingen
Bijlagen
Nota van Inlichtingen Liander
Bestek in één PDF (handig op tablet!)

Uniforme Administratieve Voorwaarden

De Liander bestekken zijn gebaseerd op de UAV. Het bestek bestaat uit aanvullingen op de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden).

Meetbestek / inmeetvoorwaarden

Uitzetten en inmeten van het leidingtracé dient te geschieden conform het meetbestek, waarbij de laatste versie van toepassing is op dit bestek.

Zoekfunctie in bestanden

Tip: de toetsencombinatie CRTL + F biedt u de mogelijkheid de meest gangbare bestandstypes (.pdf / .docx / .xlsx) op een efficiënte manier te doorzoeken.

Opmerking: de links naar de bestanden werken enkel correct wanneer u (automatisch) bent ingelogd op de Content Server.