Bijgewerkte Q&A: Verrekening Stagnatie

Stagnatie in cases KV/  of GV/R&N? Lees in de Q&A meer over o.a. achtergrond, uitgangspunten, handelingswijze en bewijslast Liander/ Aannemer (link).