Netcare

Op deze pagina zijn allerlei tips & informatie te vinden voor Netcare Uitvoerders & Uitvoeringscoördinatoren.

Voor de Uitvoerder…

Wil men productiestaten goed kunnen beoordelen zal de Uitvoerder regie moeten voeren over zijn projecten aan de hand van minimaal drie contactmomenten:

1. Ter plaatse in het veld het tracé verkennen

Aandachtspunten hierbij zijn: gemaakte afspraken – start werkoverleg – opdracht VC – projecttekening controleren – juiste materialen met name op kabel die door Liander wordt geleverd juiste haspel etc.

2. Minimaal 1x per week het project bezoeken

Aandachtspunten hierbij zijn: voortgang uitvoering – afstemmen meer/minderwerk – kwaliteit controle

3. Opleveren werk als aannemer werk gereed meld

Aandachtspunten hierbij zijn: opleveren aan klant (Gemeente) straatwerk – retour haspel naar logistiek met eventueel rest kabel – retour containers – opruimen restmateriaal

Indien men invulling geeft aan bovenstaande drie contactmomenten kunnen er bij de inlevering van de projectmap geen verrassingen meer ontstaan. Bovendien kan men ten alle tijden antwoord geven op vragen over de voortgang van het project.