Quiz KV-6

Quiz KV-6

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz KV-6 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat is %%RATING%% ___________________________________________________________________________________________________________________________ Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/ reactie achter.  
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
Schouwen t.b.v. de uitvoering is onderdeel van de clusterprijs. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Er wordt een onderscheid gemaakt in schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering en schouwen t.b.v. de uitvoering. Schouwen t.b.v. de uitvoering is onderdeel van de clusterprijs en niet apart verrekenbaar. Hiernaast geldt dat met de ingang van MIAA het coördinatiepunt voor aansluitingen is neergelegd bij de aannemer. De aannemer is hierbij verantwoordelijk voor het minimaal 1 dag voor uitvoering van de klus schouwen op locatie. Let op: Schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering is niet in de clusterprijs meegenomen en is – mits onderbouwd en in afstemming tussen partijen – apart verrekenbaar. Normaliter gebeurt dit door Liander.
Vraag 2
De aannemer moet saneringswerkzaamheden uitvoeren op het terrein van een klant, echter op de dag van uitvoering staat er een steiger op het tracé. De aannemer dient hier d.m.v. een UF stagnatiekosten in rekening bij Liander. De aannemer mag stagnatiekosten in rekening brengen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
Allereerst zal de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden (min. 1 dag) moeten schouwen op locatie of het tracé vrij is en controleren of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. De aannemer maakt de werkafspraak met de klant. Hier hadden de stagnatiekosten voorkomen kunnen worden, d.m.v. het schouwen dan wel duidelijke afspraken maken met de klant voorafgaand aan het werk.
Vraag 3
Aannemer Stam&Co (contract 4600002011-10 Laadpalen) krijgt de opdracht om een laadpaal te plaatsen. Bij de uitvoering van het werk merken zij dat bronbemaling nodig is. Tijdens de klus wordt daarom bronbemaling toegepast. De aannemer mag bronbemaling voor dit contract met Liander verrekenen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
In de All-in matrix is te zien dat voor dit contract bronbemaling inclusief is. De aannemer krijgt namelijk voor o.a. bronbemaling een toeslag op alle uitgevoerde/uit te voeren werkzaamheden. Hiermee heeft de aannemer dit 'afgekocht' en zit er dus een basisbedrag in alle uitgevoerde/uit te voeren werkzaamheden. Hiermee vervalt het recht om dit aanvullend te verrekenen.
Vraag 4
Het leveren én aanbrengen van een mantelbuis mag door de aannemer aanvullend worden verrekend middels een UF. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
Het leveren/aanbrengen van een mantelbuis is niet benoemd als verrekenbare uitzondering op het UF en daarmee dus niet aanvullende verrekenbaar, tenzij wij daar specifiek opdracht voor hebben gegeven dan wel dat er een afwijkende afspraak met de aannemer geldt. Dan geldt de regel: ‘wie bepaalt, die betaalt’.
Vraag 5
Een aannemer moet voor saneringswerkzaamheden wat hakken en breken, om de aansluiting te kunnen saneren. De aannemer vult hiervoor een UF in om dit meerwerk te verreken met Liander. De aannemer mag dit hak- en breekwerk met Liander verrekenen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
In deel 2 van het LCB 2019 (Bestekcode 436) staat beschreven dat standaard bouwherstelwerkzaamheden hak- en breekwerk (bv. ophakken, aanhelen e.d. t.b.v.. herstel bestaande situatie, uitgezonderd “verwijderen”) inclusief is. Dit houdt in dat het in de clusterprijs is verwerkt en daarmee niet aanvullend verrekenbaar is.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.