Quiz KV-5

Quiz KV-5

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz KV-5 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat is %%RATING%% ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/ reactie achter.  
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
De aannemer mag altijd grondverbetering toepassen, indien hij dit nodig acht. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
In deel 3.2 LCB 2019 staat in 1.2.4 onder 08 sub a: “08 Grondwerk aanvullen en verdichten a. Grondverbetering mag alleen worden toegepast na opdracht van de directie.”
Vraag 2
Er staan geen MIAA-codes beschreven in het LCB 2019? Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
In het LCB 2019 zijn de MIAA-codes gekoppeld aan de van toepassing zijnde Bestekcodes. Deze MIAA-codes staan weergegeven in Deel 2 van het Bestek; Lijst van verrekeneenheden. Daar is een extra kolom toegevoegd, naast de kolom van Bestekcodes. De lijst met MIAA-codes zijn ook opgenomen op de Bestekkensite onder MIAA Service- & bestekcodes - Liander Bestekkensite
Vraag 3
De aannemer moet hoogbouw werk uitvoeren. De totale opdracht heeft een waarde van €20.000,-. De aannemer mag hiervoor de opstartvergoeding in rekening brengen bij Liander. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
Voor KV geldt geen opstartvergoeding. De opstartvergoeding is een tegemoetkoming voor de te maken opstartkosten bij GV/R&N-projecten. Deze vergoeding dekt de voorbereiding/afhandeling- en administratieve kosten van de aannemer bij de uitvoering van een project. Binnen KV is het werk (arbeid+materiaal) verwerkt in de clusterprijs.
Vraag 4
De 4X150AL mag de aannemer bij het maken van een aansluiting/leggen hoofdnet verrekenen met Liander. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
Sinds 1 mei 2019 mag de aannemer dit materiaal aanvullend verrekenen als de aannemer de kabel levert. Dit materiaal is eerder uit de cluster gehaald, waarna het sinds 1 mei 2019 aanvullend verrekenbaar is geworden. In de All-in matrix staat dit ook weergegeven.
Vraag 5
Aannemer Van Gelder (contr. 4600001217-5) krijgt te maken met veel grondwater tijdens de uitvoering van een werk. De uitvoerder van de aannemer neemt contact op met Liander en geeft aan dat ze bronbemaling moeten toepassen en dat zij daar een uitzonderingsformulier voor zullen toesturen i.v.m. meerwerk. De werkstroombeheerder krijgt het uitzonderingsformulier toegestuurd en keurt dit vervolgens af. De werkstroombeheerder heeft hier juist gehandeld. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Voor dit contract bestaat een All-in afspraak met de aannemer, zie de All-in Matrix voor dit contract op de Bestekkensite. De aannemer krijgt namelijk voor o.a. bronbemaling een toeslag op alle uitgevoerde/uit te voeren werkzaamheden. Hiermee heeft de aannemer dit 'afgekocht' en zit er dus een basisbedrag in alle uitgevoerde/uit te voeren werkzaamheden. Hiermee vervalt het recht om dit aanvullend te verrekenen.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.