Quiz KV-4

Quiz KV-4

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz KV-4 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat is %%RATING%% __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
De aannemer dient een UF in voor het verrekenen van meerlengte > 25 mtr. De aannemer mag meerlengte > 25 mtr. o.b.v. het contract verrekenen met Liander. Deze meerlengte wordt berekend vanaf de aftakmof van het hoofdnet naar de huisaansluitkast toe. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Meerlengte > 25 mtr. wordt berekend vanaf de aftakmof van het hoofdnet naar de huisaansluitkast. Let op: indien er een persing is gemaakt binnen de eerste 25 meter vanaf het hoofdnet is deze niet extra verrekenbaar, aangezien deze in de cluster valt.
Vraag 2
Een aannemer moet een werk in de combi uitvoeren. Op het laatste moment trekken echter overige netbeheerders zich terug, waardoor hij solo overblijft. Indien de aannemer in plaats van combi het werk solo moet uitvoeren, mag de aannemer dit meerwerk altijd verrekenen d.m.v. een vast percentage bovenop de clusterprijs. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
De afspraak die Liander heeft gemaakt met aannemers over de verrekening van Combi naar Solo werk, is vastgelegd in de ‘Afwijkende en aanvullende afspraken matrix KV’ (content server Map 30 Delen en Samenwerken). Hierin staat per contract weergegeven of er een afwijkende/aanvullende afspraak geldt m.b.t. combi vs. solo werk. Let op: de aannemer mag de toeslag berekenen over het arbeidsdeel/arbeidstarief. Dit kan een vast bedrag of een vast percentage zijn, wat berekend wordt bovenop het arbeidstarief.
Vraag 3
De aannemer krijgt een klus om een E-aansluiting te verplaatsen. In werkelijkheid gaat het om het verwijderen van de aansluiting en het maken van een nieuwe aansluiting. De aannemer mag dan dit extra werk verrekenen door middel van tbs-uren. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
De aannemer mag het prijsverschil tussen de MIAA-codes voor het verplaatsen, verwijderen en het maken van een nieuwe aansluiting met Liander verrekenen. Op een aparte bijlage wordt het totaalbedrag, zoals aangegeven op het uitzonderingsformulier, onder de vermelding van de juiste E-codes toegelicht.
Vraag 4
De aannemer gaat naar een klus voor het maken van een nieuwe aansluiting. Daarvoor moet een aftakking gemaakt worden op het hoofdnet. De aannemer komt op locatie aan en komt erachter dat op de aangegeven locatie conform werktekening de hoofdkabel niet op de (exacte) locatie ligt. Hij graaft verder om de kabel te lokaliseren, maar zonder resultaat. De aannemer neemt contact op met de werkstroombeheerder en geeft aan dat de werktekening niet klopt. Na overleg met Liander graaft hij verder, maar eveneens zonder resultaat. Hij geeft bij Liander aan dat hij zoekuren zal opvoeren en dat zal indienen als meerwerk. Aangezien onze (aangeleverde) gegevens niet kloppen, mag de aannemer zoekuren opvoeren? Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
De aannemer moet altijd eerst één meter rondom de uitvoeringslocatie zoeken (conform Wet Wibon). Als de kabel/leiding dan alsnog niet wordt gevonden, moet de aannemer contact opnemen met de werkstroombeheerder en afspreken hoe verder te gaan. Indien onze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dienen de zoekuren met Liander naar redelijkheid te worden verrekend. De opgevoerde uren dienen door de werkstroombeheerder te worden gecontroleerd op juistheid.
Vraag 5
De aannemer geeft het volgende bij Liander aan en dient hiervoor meerwerk in: ‘Om de aansluiting te kunnen maken, zullen we asfalt moeten zagen over een sleuf lengte van ca 13 mtr. en breedte 60 cm incl. een bijbehorend lasgat van ca 1m2. Het herstel zal d.m.v. klinkers uitgevoerd worden’. Het asfaltzagen is op particulierterrein. Dit meerwerk mag de aannemer met Liander verrekenen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Asfalt zagen is opgenomen in de clusterprijs en is dus niet aanvullend verrekenbaar. Let op: Als dit werk op verzoek van de klant is, b.v. een verzwaring én het is op particulierterrein, dan komen deze extra kosten voor rekening van de klant.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.