Quiz KV-3

Quiz KV-3

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz KV-3 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat is %%RATING%% __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
De afwijkende en aanvullende afspraken met een aannemer, zijn enkel te raadplegen in de All-in matrix. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Er bestaat sinds juni 2020 een ‘Afwijkende en aanvullende afspraken matrix KV’. Hierin zijn afspraken vastgelegd, die aannemers met Liander zijn overeengekomen en die separaat moeten worden toegepast van de All-in matrix. Deze afwijkende en aanvullende afspraken matrix is te vinden op de content server (Map 30 Delen en Samenwerken).
Vraag 2
De aannemer moet brandwerende doorvoeren maken bij een saneringsopdracht. De aannemer mag dit verrekenen middels TBS-uren. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
Voor de verrekening van brandwerende doorvoeren dient de aannemer de tool ‘Brand en rookwerende doorvoeringen verrekenmodel’ te gebruiken. Hierin staat exact aangegeven wat de aannemer mag verrekenen. De tool is beschikbaar via de Aannemerijsite of via verwijzing op de Bestekkensite (Handige Tools).
Vraag 3
Voor de verrekening van onderbouw-hoogbouw E+G dient de aannemer nu de tool ‘Verrekenen onderbouw-hoogbouw’ te gebruiken? Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
Deze tool is per juni 2020 beschikbaar gesteld aan de aannemer. We maken onderscheid tussen koper en staal. Koper heeft een meterprijs arbeid inclusief verbindingen (persverbindingen). Staal heeft een meterprijs exclusief verbindingen (lasverbinding); de verbinding wordt per stuk apart vergoed. Materiaal wordt zowel bij koper als ook bij staal vergoed naar wat werkelijk is verbruikt. Bij een werkhoogte boven de 4.00m wordt een hoogwerker/grote rolsteiger vergoed. Elektra vergoeden we middels een meterprijs, het in de kabelgoot aanbrengen van de kabel(s) of het beugelen van de kabel(s). Ook de elektra-kabel wordt vergoed.
Vraag 4
In het LCB 2019 bestek zijn de bestekcodes gekoppeld aan de MIAA-codes. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
De MIAA-service codes staan weergegeven op de Bestekkensite in de MIAA tabel onder ‘Solo Bestekken’. In het LCB 2019 staat bijvoorbeeld bij bestekcode 462010 de MIAA-code E1674 (nieuwe perceelvoeding).
Vraag 5
De aannemer maakt een boogzinker om een KV E-klus uit te voeren. De aannemer dient het maken van de boogzinker in als meerwerk door middel van een UF. Liander heeft geen opdracht gegeven voor het maken van de boogzinker. Desalniettemin mag de aannemer een boogzinker altijd verrekenen met Liander. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Een boogzinker is niet als een verrekenbare uitzondering opgenomen in het UF. Daarmee is de boogzinker ook niet separaat verrekenbaar. Het maken van een boogzinker is opgenomen in de clusterprijs. Indien Liander echter opdracht hiervoor geeft, geldt de regel ‘wie bepaalt die betaalt’ en daardoor is de boogzinker wel verrekenbaar.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.