Quiz KV-1

Quiz KV-1

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz KV-1 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat %%RATING%%
Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/ reactie achter.  
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
De aannemer wil werkzaamheden uitvoeren, maar om deze veilig uit te kunnen voeren moet er een verkeersplan worden opgesteld. De aannemer schakelt hiervoor De Bruin Verkeerservice in, die een volledig verkeersplan opstelt. In de All-in matrix op de Bestekkensite vind je onderstaande tabel: Aannemer Baas mag de kosten voor het opstellen van het verkeersplan aanvullend verrekenen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
In de All-in staat ‘Nee’ wat inhoudt dat de aannemer de inzet van aanvullende verkeersmaatregelen niet heeft ‘afgekocht’ bij Liander. Daarmee is het verkeersplan aanvullend verrekenbaar. LET OP: kosten voor het aanvragen van de vergunning zgn. legeskosten TVM (tijdelijke verkeersmaatregel) die de gemeente in rekening brengt bij de aannemer zijn niet verrekenbaar!
Vraag 2
De aannemer kan altijd de factuur voor het huren (incl. verplaatsen) van een hekwerk verrekenen door een uitzonderingsformulier toe te sturen? Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
Dit kan enkel indien de aannemer een hekwerk huurt, omdat de vergunningverlener dit vereist. Deze kosten zijn dan, indien daar een afspraak over is gemaakt met de aannemer, verrekenbaar middels de verrekentool ‘Verontreinigde grond’. Op dit moment is dit geregeld voor Siers (Veluwe) en VSH (Leiden). Voor de overige aannemers geldt vooralsnog de verrekening d.m.v. factuur.
Vraag 3
Het opbreken en het herstellen van straatwerk is verrekenbaar d.m.v. TBS uren? Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
Voor KV geldt dat de kosten voor het opbreken en herstellen van straatwerk zijn opgenomen in de clustercodes. Daarmee zijn deze niet aanvullend verrekenbaar.
Vraag 4
We hebben twee soorten LCB solo 2019 Bestekken? Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
LCB solo 2019 en LCB solo A’dam 2019 zijn in de basis hetzelfde, maar voor A’dam gelden specifieke afspraken over het ontwerpdeel.
Vraag 5
Stagnatiekosten worden te allen tijde vergoed? Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Afhankelijk van de situatie, maar de aannemer moet altijd eerst met de werkstroombeheerder contact opnemen om naar een passende oplossing te zoeken. Indien geen passende oplossing kan worden gevonden en de stagnatie valt Liander te verwijten (bv. foutieve/onjuiste werktekening), dan kan er sprake zijn van stagnatie. Dit betreft echter maximaal de lopende werkdag, waarbij ervan uit wordt gegaan stagnatie voor max. 4 uren.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.