Quiz GV/R&N-5

Quiz GV/R&N-5

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz GV/R&N-5 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat is %%RATING%% __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
Rijplaten zijn te allen tijde verrekenbaar. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Rijplaten zijn enkel na opdracht verrekenbaar en moeten worden toegepast om de ondergrond te beschermen tegen ernstige en niet herstelbare schade en bij het wegzakken van zware machines of zwaar materieel op slappe of zachte ondergrond. Rijplaten zijn niet verrekenbaar bij: - Om grond gescheiden te houden (voor vervuilde grond kan plastiek folie worden toegepast, zoals vermeld in de verrekentool verontreinigde grond “toeslag materiaal”). - Reguliere kranen voor graven van sleuven tot 5 ton - Bij het afdekken van sleuven - Als loopplanken of loopschotten - Als stempelplaten in werkputten
Vraag 2
De aannemer moet een E-aansluiting overzetten. De aannemer wil de werkgaten voor het overzetten van de aansluitingen in zijn VC meenemen. De werkgaten mogen worden verrekend bij het overzetten van een bestaande aansluiting op een nieuwe netkabel. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
Het overzetten van een aansluiting elektra (t/m 3x80A) is inclusief het grondwerk voor sleuf en werkgaten (zie bestekcode: 473010 LCB2019). De aannemer mag hier dus geen (extra) werkgat opvoeren.
Vraag 3
Het verplaatsen van loopschotten is verrekenbaar. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
Het verplaatsen van loopschotten is niet verrekenbaar. Dit valt onder ‘niet verrekenbare bijkomende werkzaamheden’. Ten behoeve van de veiligheid en het comfort van de weggebruikers en bewoners zorgt de opdrachtnemer voor levering, plaatsing en onderhoud van de benodigde afzettingsmaterialen, loopplanken, e.d. conform eisen van de wegbeheerder.
Vraag 4
De aannemer is bezig met werkzaamheden aan de gasleiding. Aan het einde van de werkdag moet de aannemer de nieuw gelegde leiding als ook nog niet ontgaste oude leiding afdekken. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
In par. 1.4.5. in Deel 3.2 LCB 2019 staat beschreven dat de aannemer aan het einde van de werkdag alle gelegde gasleidingen en de nog uit te halen niet ontgaste gasleidingen, moet afdekken met minimaal 0,4 m zand/grond die vrij is van puin.
Vraag 5
De aannemer neemt een werkgat mee in zijn VC voor het doorverbinden op bestaand net. De aannemer mag dit werkgat in zijn VC opvoeren. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Een werkgat IN de sleuf is niet verrekenbaar. Hier ligt het werkgat BUITEN de sleuf en is daarmee verrekenbaar. Deel 2 Lijst van Verrekeneenheden LCB 2019 Bestekcode 221.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.