Quiz GV/R&N-4

Quiz GV/R&N-4

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz GV/R&N-4 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat is %%RATING%% __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
Voor een uit te voeren werk is de bestelling gemaakt in 2018 op basis van de meterprijzen met het toen geldende Bestek en prijzen. Het werk is uiteindelijk in 2019 gestart en uitgevoerd. De aannemer mag daarom voor de CROW 400 Verrekening Vervuilde Grond in de eindafrekening de geldende prijzen van 2019 rekenen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Hier geldt als peildatum voor het werken in vervuilde grond 'start uitvoering'. In dit geval 2019. Let op: dit geldt enkel voor de verrekening voor het werken in vervuilde grond. Indien het om andere kostenposten gaat, dient dit getoetst te worden door het CCA of er eventueel contractueel een andere regeling is overeengekomen. Anders geldt de basisregel het moment dat de bestelling is aangemaakt.
Vraag 2
Vaak wordt de gestuurde boring eerder uitgevoerd dan dat de sleuf gegraven wordt. De aannemer mag hiervoor twee werkgaten opvoeren in zijn calculatie. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
In de basis gaan we uit van het volgende. Het maken van een gestuurde boring is inclusief grondwerk. Als er echter een werkgat gemaakt moet worden is dit onderdeel van de sleuf en daarmee niet verrekenbaar. Als de boring echter eerder wordt uitgevoerd dan dat er een sleuf wordt gegraven, waardoor een werkgat noodzakelijk is voor het intrede en uittrede punt, dan mogen deze werkgaten wel worden verrekend onder bestekcode 221.
Vraag 3
Aannemer X heeft een gasleiding verlegd en in het gezaagde asfalt tijdelijk stelconplaten gelegd. Over een jaar zal het asfalt hersteld worden door een derde partij. Binnen 5 maanden na de werkzaamheden van de aannemer, zijn de stelconplaten al verzakt geraakt. De aannemer is verantwoordelijk voor de kosten om de situatie te herstellen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
In het LCB 2019 is in Deel 3.1 par. 11 van het Bestek geregeld dat er een garantietermijn/onderhoudstermijn geldt van 6 maanden op straatwerk. Als dit dus binnen de eerste zes maanden na aanleg/werkzaamheden is geconstateerd, komt dit voor rekening van de aannemer.
Vraag 4
Bij de werkzaamheden op locatie X is er op het tracé betonverharding aangetroffen dat diende te worden opgebroken. Dit betreft 20cm waardoor er door de aannemer code 106070 & code 106080 wordt opgevoerd. Het is correct dat de aannemer beide codes gebruikt voor de betonverharding. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
De aannemer moet hier 2 codes opvoeren. De 1e code 106080 is voor betonverharding tot 10 cm. De volgende code 106070 moet de aannemer opvoeren voor de betonverharding vanaf 10 cm tot.... Hier moet dus gestaffeld worden.
Vraag 5
Indien er montagefouten worden gemaakt door de aannemer, zorgt Liander voor herstel en worden deze kosten doorberekend aan de aannemer. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
In principe moet de aannemer echter eerst in de gelegenheid worden gesteld om de ‘fout’ te herstellen. Indien dit echter ten koste gaat van levering van onze diensten of de veiligheid komt in het geding, dan zal Liander voor herstel zorgen. In het LCB 2019 Deel 3.1 artikel 1.14 onder punt 2 is namelijk geregeld dat, indien de veiligheid en/of levering van diensten van de opdrachtgever in het geding is, de opdrachtgever deze eventuele montagefouten zal herstellen en de werkelijke kosten in rekening zal brengen bij de aannemer.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.