Quiz GV/R&N-3

Quiz GV/R&N-3

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz GV/R&N-3 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat is %%RATING%% __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
De aannemer voert in zijn calculatie TBS uren vrachtwagen op voor de levering zand. Dit mag altijd worden verrekend. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Het ter beschikking stellen van een vrachtwagen, staat onder de TBS posten (ter beschikking stellen). Deze posten mogen alleen worden toegepast, indien Liander daartoe opdracht geeft. De aannemer mag dus alleen de vrachtwagen opvoeren als Liander dit, bv. extra transport van materiaal, aanvullend in opdracht geeft. Bij alle posten van leveren (bv zand) is het transport inbegrepen. Daarom mag dit niet worden opgevoerd.
Vraag 2
De aannemer mag de werkgaten altijd in uren verrekenen met Liander. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
De aannemer mag werkgaten enkel in uren verrekenen als hij extra terug moet komen in opdracht van Liander. Dit geldt dus enkel, indien wij bewust de werkgaten later laten opengraven, bv. als eis van de vergunningverlener en het niet gelijktijdig valt met het graven van de sleuf. Indien dit met de aannemer in uren wordt verrekend mag dit niet ook nog eens met de bestekcodes voor ‘werkgaten’ worden verrekend, aangezien het anders dubbelop wordt verrekend.
Vraag 3
De aannemer mag de extra uren rekenen om de verschillende grondlagen apart weg te zetten langs de sleuf. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
In bestek deel 3.2 specificatie Grondwerk is aangegeven dat de uit de sleuf komende grondlagen gescheiden moeten worden gehouden. Dit was een bekende eis die de aannemer dan ook heeft mee moeten nemen in de prijzen die bij de aanbesteding zijn ingediend/afgegeven. Op basis hiervan mag dit niet extra worden verrekend.
Vraag 4
De aannemer mag altijd ‘Veel hinder’ opvoeren voor het grondwerk, indien er veel kabels en leidingen in het tracé liggen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
De definities van geen hinder/hinder en veel hinder staan in het LCB bestek Deel 3.2 en dit is leidend. Veel hinder is enkel van toepassing bij meer dan 80% handmatig graven. Hiervoor dient Liander ook goedkeuring van te verlenen.
Vraag 5
Voor een project moet een lozingsvergunning worden geregeld. De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van Liander. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Als we het LCB 2019 als uitgangspunt nemen geldt het volgende. De kosten voor vergunning t.b.v. lozing komen rekening van Liander (Deel 3.1. paragraaf 35 Meer-minderwerk lid 8 sub j).
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.