Quiz GV/R&N-2

Quiz GV/R&N-2

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz GV/R&N-2 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat %%RATING%%
Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/ reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
De haspels van het werk X te Nieuwkoop zijn in overleg met Liander opgeslagen op locatie Y te Benthuizen, omdat er geen ruimte is om de haspels neer te zetten op de locatie. De gemeente eist namelijk dat de haspels niet in de wijk neergezet mogen worden. Hierdoor is de aannemer genoodzaakt bij elke trek de haspel op te laten halen (Benthuizen- Nieuwkoop) en weer terug te brengen naar Benthuizen. De aannemer mag dit verrekenen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Dit komt omdat op last van de gemeente de haspels niet in de wijk geplaatst mogen worden. Dit is een eis van de vergunningverlener. Hierdoor zijn de kosten verrekenbaar met Liander. LET OP: indien Liander de opdracht geeft de haspels niet in de wijk neer te zetten en dus op een andere locatie onder te brengen, dus zonder dat de vergunningverlener hiertoe verzoekt, mag de aannemer dit ook verrekenen. Liander geeft dan tenslotte te opdracht.
Vraag 2
De aannemer moet twee kabels leggen. Om dit goed en veilig uit te kunnen voeren, voert de aannemer sleufverbreding op. Dit is de juiste handelswijze. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
Liander heeft het in het bestek over de ‘belegbare ruimte’. Tussen de kabels dient 10 cm ruimte te zitten. Voor twee kabels past dit dan ook binnen de standaard belegbare ruimte van 30 cm. De eventueel voor de aannemer extra benodigde werkruimte voor het uitvoeren van het werk, moet door de aannemer zijn meegenomen in zijn opgegeven sleufprijs dan wel is door de aannemer meegenomen in zijn sleufprijs.
Vraag 3
De aannemer geeft aan dat hij voor zijn kraanmachinist een ‘extra’ montagebus in rekening wil brengen. De machinist is tevens bestuurder van de truck voor de kraan. De aannemer mag dit in rekening brengen. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
Code 131030 t/m 131050 geeft aan inclusief aan- en afvoer. Hiermee is de inzet en verrekening van een montagebus niet aan de orde.
Vraag 4
Het graven van de sleuf voor het leggen van een MS kabel in een weiland wordt gezien als werk met ‘geen hinder’. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
Een weiland wordt gezien als ‘maagdelijke grond’, vergelijkbaar met de grond voor een nieuwbouwwijk. Uiteraard zijn resultaten van klic- en proefsleufgegevens leidend.
Vraag 5
Bij een project wat langere tijd gaat duren +/- één jaar, stelt de aannemer voor om tweewekelijks een uitvoeringsoverleg te plannen waarin de voortgang wordt besproken. De aannemer zal hiervoor een uitvoerder en een voorman beschikbaar stellen. De uren voor dit overleg mogen bij Liander in rekening worden gebracht. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
De aannemer moet Liander informeren over de voortgang van het project. Dit is geregeld in o.a. het LCB solo 2019 Bestek deel 3.1, art. 1.16 – 1.17.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.