Quiz GV/R&N-1

Quiz GV/R&N-1

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz GV/R&N-1 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat %%RATING%%
Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/ reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
Bij het maken van een boogzinker dient er bij het in- en uittrede punt een werkgat te worden gemaakt. Dit werkgat in het verlengde van de sleuf is aanvullend verrekenbaar. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Vanuit de basis geldt dat een werkgat in het verlengde van/in de sleuf ligt. Daarmee is dit niet apart verrekenbaar.
Vraag 2
Indien de aannemer voor één groot project (> 50K) diverse werkzaamheden gefaseerd moet uitvoeren, mag de aannemer maar één keer de ‘Opstartvergoeding’ opvoeren. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
In het LCB solo 2019 bestek zijn drie codes opgenomen voor de Opstartvergoeding. Hier mag de aannemer code 199330 opvoeren i.v.m. een project > 50K.
Vraag 3
De aannemer is verplicht om proefsleuven te graven voorafgaand aan de uitvoerende werkzaamheden. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
De aannemer is conform regelgeving WIBON-CROW 500 een grondroerder. Hij is daardoor verplicht om de werkzaamheden uit te voeren die van een grondroerder worden verwacht. Dit alles ter voorkoming van kabel- en leidingschade. LET OP: indien wij echter de opdracht geven aan de aannemer om proefsleuven te graven t.b.v. onze engineering, bv. omdat wij twijfelen aan onze tekeningen, dan mag de aannemer dit met Liander verrekenen.
Vraag 4
We hebben drie categorieën ‘hinder’. 1. Geen hinder, 2. Hinder en 3. Veel hinder. Bij ‘veel hinder’ moet minimaal 80% met de hand gegraven worden. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
Hier is sprake van een zeer beperkte werkruimte en waarbij de graafwerkzaamheden hoofdzakelijk met de hand moeten plaatsvinden.
Vraag 5
Het woord ‘Combi’ binnen Aanleg houdt enkel in dat er met meerdere netbeheerders wordt samengewerkt, bv. Vitens en Liander. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Combi kan onder andere ook inhouden dat er meerdere disciplines (vb. gas en water) in één (standaard) sleuf liggen (= meerdere netbeheerders). Combi kan ook inhouden dat er van één discipline (vb. elektra) meerdere kabels (elektra) in één profiel liggen (combi 2 of combi ≥ 3). Daarnaast kan er sprake zijn van meerdere kabels/leidingen binnen één sleufprofiel (= één netbeheerder).
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.