Livegang vernieuwde Dashboard – 25 maart 2020

De afgelopen periode is door Liander hard gewerkt aan verdere optimalisatie van het online platform bestekken.liander.nl en de aanvraagmogelijkheid voor gebruikersaccounts. Op basis van feedback van aannemers, gebruikers en bedrijfscontactpersonen zijn aanpassingen doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid van het platform te vergroten. Zo is er nu één nieuwe omgeving gecreëerd voor het aanvragen van alle typen gebruikersaccount en eventuele overige producten.
Aannemers die voor Liander werkzaamheden uitvoeren, maken gebruik van één of meerdere Liander-systemen. Via de bestekkensite kunnen gebruikersaccount voor al deze systemen worden aangevraagd, gewijzigd, geheractivieerd of opgezegd.

Vernieuwde bestekkensite /Dashboard
In de nieuwe dashboardomgeving zijn aanvragen voortaan gerubriceerd naar account- en productaanvragen. Er zijn twee opties:

  1. Binnen de optie ‘accountaanvragen’ kan gekozen worden voor een standaard-account (MIAA en/ of Contentserver), maar ook voor OVL-, D&C-, Infostroom of GSA-toegang.
  2. Binnen de optie ‘productaanvragen’ kunnen gebruikersaccounts worden uitgebreid met de producten GEO-dienst, KLAK of Revisie-portal.

Let op! De aanmelding voor een gebruikersaccount kan alleen worden ingediend door bedrijfscontactpersonen. Het overzicht hiervan staat op de bestekkensite.

Livegang vernieuwde Dashboard
De nieuwe dashboardomgeving gaat live op 25 maart 2020 om 12:00 uur. Bestaande websitelinks/ doorverwijzingen blijven intact.

Handleiding bestekkensite
Bijgesloten vindt u een nieuwe handleiding (link) en een video-instructie (https://vimeo.com/398559501 ) rondom de nieuwe dashboardomgeving.

Tot slot
Vragen over gebruikers-wachtwoordgegevens (EXT-/ AL-accounts) of storingen kunnen worden gesteld bij de IT servicedesk (088-1912345 of 12345.Applicaties@alliander.com).
Heeft u nog vragen, op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze mail, handleiding of video-instructie? Neem contact met ons op via het e-mailadres accounts.aannemers@alliander.com.