LAO wordt LAT

De naam Liander als Onderaannemer (LAO) wordt gewijzigd in Liander en Aannemer als Team (LAT); uitgangspunten blijven gelijk.

Zie bijgaand nieuwsbericht: Link
Zie bijgestelde/ vernieuwde LAT-informatiepagina: Link