Quiz KV-2

Quiz KV-2

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz KV-2 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat %%RATING%%
Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/ reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
Indien de gemeente een gestuurde boring eist, mag de aannemer dit verrekenen o.b.v. de bestekcodes. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Doordat de vergunningverlener dit eist mag de aannemer dit verrekenen, tenzij er een All-in afspraak met deze aannemer geldt. Dan is de gestuurde boring niet aanvullend verrekenbaar. Dit is terug te vinden in de All-in matrix op de Bestekkensite.
Vraag 2
Bouwkundige kosten zijn te allen tijde verrekenbaar door de aannemer? Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
Hier moet een splitsing worden gemaakt in klantgedreven aanvraag en een techniek gedreven aanvraag (sanering). Bij de klant gedreven aanvraag is de klant volledig verantwoordelijk voor de bouwkundige uitvoering. Indien wij de initiatiefnemer zijn (techniek gedreven), dan zijn de bouwkundige kosten > € 400,00 verrekenbaar met Liander. Geen bouwkundige kosten zijn standaard bouwherstelwerkzaamheden als hak- en breekwerk (ophakken, aanhelen e.d. t.b.v. herstel bestaande situatie). Voorbeelden Bouwkundige kosten: – Herstellen koof, vloer, wand, plafond; – Nieuwe gaten boren in vloer/wand i.v.m. met ander tracé (stijgleidingen); – Dichten oude doorvoeren.
Vraag 3
Grondverbetering is niet verrekenbaar. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
In de basis is dit niet verrekenbaar, aangezien grondverbetering in de clusterprijs is meegenomen bij de aanbesteding door de aannemer. Nu kan er zich echter een uitzonderlijke situatie voordoen, waarbij er veel puin uit de sleuf komt. Dan kan er in het kader van redelijkheid en billijkheid voor worden gekozen om de grondverbetering toe te passen en te verrekenen, tenzij uit de All-in matrix volgt dat ‘Bijzonder meerwerk’ All-in is. Dan is grondverbetering niet verrekenbaar. LET OP: de aannemer dient de situatie wel van te voren te overleggen met de werkstroombeheerder en dient dit tevens vast te leggen d.m.v. foto’s.
Vraag 4
Indien de aannemer voor ‘Aansluitingen’ tevens een hoofdkabel moet aanleggen voor ‘Aanleg’, mag de aannemer dit verrekenen d.m.v. TBS-uren. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
De aannemer mag hiervoor de GVRN codes gebruiken uit het GVRN contract, en dit middels een uitzonderingsformulier via KV verrekenen.
Vraag 5
Meerlengte boven de 25 mtr. mag de aannemer altijd met Liander verrekenen? Waar of onwaar? Afbeelding All-in-matrix:
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Allereerst moet worden gekeken in de All-in matrix op de Bestekkensite, of de aannemer dit mag verrekenen. In de kolom ‘Max. lengte aansluiting (daarboven verrekenbaar)’ staat in de All-in matrix een streepje (-). Dit houdt in dat de aannemer meerlengte >25mtr. niet mag verrekenen. Indien daar het getal ‘25’ staat, mag de aannemer de meerlengte boven de 25 mtr. verrekenen. LET OP: de 1e 25mtr. gerekend vanaf de hoofdkabel of hoofdleiding is dus niet verrekenbaar.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.