Aanleg

Op deze pagina zijn allerlei tips & informatie te vinden voor Aanleg Engineers & Projectmanagers.

Voor de Engineer…

Wil men zo min mogelijk issues en discussies op de projecten dan zal er aan de hier onder genoemde punten aandacht geschonken moeten worden.

1. Schouwen van het tracé voor een zo goed mogelijke voorcalculatie (VC)

Het schouwen van het tracé neemt alle discussies weg bovengronds.

2. Een Klic-melding of het laten graven van proefsleuven m.b.t. Werkvoorbereiding

Door het laten graven van proefsleuven worden meer dan 25% van alle issues op voorhand verholpen en zorgt het achteraf voor minder onvoorziene kosten

3. Een voorcalculatie geschied op basis van eenheden

En niet op euro’s. Eenheden zijn leidend en euro’s zijn vastgelegd in contracten. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen Liander en de Aannemer.

4. Een voorcalculatie wordt afgestemd tussen Engineer en Uitvoerder (Netcare als Aannemer) vóór bevriezing

Voordat de voorcalculatie bevroren wordt in SAP Matrix, dient deze te zijn gezien door de Uitvoerder van zowel Netcare als de Aannemer. Hierdoor kunnen onduidelijkheden en misverstanden grotendeels voorkomen worden.

5. Een overzicht van contracten aannemers (incl. aanvullende WP-bestekcodes)

Een overzicht  met de contracten waarbij voor Aanleg werkzaamheden een separate bestekscode geldt kan worden verkregen middels deze link.