Bijgewerkte uitzonderingsformulieren (versie 2022-1.0)

Periodiek worden de uitzonderingsformulieren KV aangepast zodat deze blijven voldoen aan huidige wet- en regelgeving, dan wel aan nieuwe contractafspraken. Ieder contractnummer heeft daarbij zijn eigen uitzonderingsformulier met voor het betreffende contract geldende afspraken. Formulieraanpassingen – als gevolg van besteks-/ contractwijzigingen – worden via de bestekkensite (https://bestekken.liander.nl) en middels deze mailing bekendgemaakt.

Bijgewerkte uitzonderingsformulieren (versie 2022-1.0)
De tarieven op de uitzonderingsformulieren zijn bijgesteld n.a.v. de geüpdatete lijsten voor de GSA; hierover hebben jullie op 30-12-21 bericht ontvangen.
Gelieve voor de werkzaamheden vanaf 01-01-2022 het uitzonderingsformulier met als versienummer 2022-1.0 te gebruiken; dit formulier vervangt de eerder uitgegeven uitzonderingsformulieren.

De nieuwe uitzonderingsformulieren worden beschikbaar gesteld op de aannemer-selfservice mappen.