Bijgewerkte uitzonderingsformulieren (versie 2021-2.0)

Periodiek worden de uitzonderingsformulieren KV aangepast zodat deze blijven voldoen aan huidige wet- en regelgeving, dan wel aan nieuwe contractafspraken. Ieder contractnummer heeft daarbij zijn eigen uitzonderingsformulier met voor het betreffende contract geldende afspraken. Formulieraanpassingen – als gevolg van besteks-/ contractwijzigingen – worden via de bestekkensite (https://bestekken.liander.nl) en middels deze mailing bekendgemaakt.

Bijgewerkte uitzonderingsformulieren (versie 2021-2.0)

De tarieven op de uitzonderingsformulieren zijn bijgesteld n.a.v. de geüpdatete lijsten voor de GSA per 01-08-21; hierover hebben jullie op 30-07-21 bericht ontvangen. Voor de uitzonderingsformulieren KV heeft deze update betrekking op de tarieven voor ‘Extra materiaalkosten 6LS stroken kast tbv perceelvoeding’ en de ‘Extra flatgroepenkast (uitbreiding)’. Gelieve voor de werkzaamheden vanaf 01-08-2021 het uitzonderingsformulier met als versienummer 2021-2.0 te gebruiken; dit formulier vervangt de eerder uitgegeven uitzonderingsformulieren.

De nieuwe uitzonderingsformulieren worden beschikbaar gesteld op de aannemer-selfservice mappen.