Bijgewerkte uitzonderingsformulieren (versie 2020-3.0)

De bijgewerkte uitzonderingsformulieren (versie 2020-3.0) staan online in de aannemerij-selfservicemappen.
Bijstellingen in “6LS- strokenkast” en “flatgroepenkast (uitbreiding)” zijn doorgevoerd.

Gelieve vanaf heden de bijgestelde formulieren versie 2020-3.0 te gebruiken.