Belangrijkste bestekmutaties inzichtelijk gemaakt

De bestekken waarmee Liander en haar combipartijen werken zijn al geruime tijd op deze website te vinden. Echter, in de loop van de tijd hebben er product- en procesimplementaties plaatsgevonden, waarmee de lijst van verrekeneenheden is gewijzigd. Wij hebben getracht de belangrijkste wijzigingen inzichtelijk te maken, welke op te roepen zijn met de volgende button bij ieder bestek:

Heb je aanvullingen en/of vragen, laat het ons weten via het contactformulier.