Afdeling Aannemerij Liander opgericht

Op 1 november 2016 is de afdeling Aannemerij binnen Liander officieel tot stand gekomen. Dit is gepaard gegaan met een reorganisatie, die heeft geleid tot een andere functie-indeling. Daarnaast is er afscheid genomen van een aantal medewerkers en is het team versterkt met nieuwe contractmanagers en contractspecialisten.

De aannemerij afdeling voert regie op de aannemerijstrategie van Liander en is verantwoordelijk voor alle contracten en aanbestedingen. Dit zorgt voor heldere afspraken tussen Liander en haar aannemers. Zij draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke continuïteit in het werkpakket van de aannemer en stemt af dat deze over de afgestemde capaciteit beschikt.

De Contractmanagers geven sturing aan het opstellen en implementeren van nieuwe contracten, het optimaal uitnutten van contracten, het bewaken van de samenwerkings-principes tussen Liander en de aannemer en de ontwikkeling van de aannemers, voor de ketens GVRN, KV en I&S. De Contractspecialisten zijn de experts ten aanzien van bestekken, contracten, processen en kostenopbouw van aannemerijproducten. Benieuwd wie de Contractmanagers en Contractspecialisten zijn, kijk dan HIER.