Er bestaat een standaard legprofiel en als hier aan wordt voldaan is er geen hinder van kabels en leidingen van derden. De aannemer heeft vooraf (voor start werkzaamheden) de verplichting om een klik-melding aan te vragen. Hierdoor heeft de aannemer voorinformatie en kan, als het een groot kabelbed is, besluiten om niet te starten met de werkzaamheden. Indien de aannemer hierdoor niet start met de werkzaamheden wordt hiervan melding gemaakt bij Liander. In overleg tussen partijen wordt dan gekeken naar een passende oplossing met bijbehorende verrekening van eventuele kosten.

Posted in: GV/R&N, KV