Zijn boorplannen, dwarsprofieltekeningen, langsprofieltekeningen en boorprofielen verrekenbaar?

  • Boorplannen zijn alleen verrekenbaar als de vergunningverlener of opdrachtgever dit verlangt en hier separaat opdracht voor geeft. In het bestek Deel 2 is hiervoor een bestekcode aanwezig en in de toelichting bij deze code staat dit ook vermeld.
  • Aanvullend:
  • Voor COMBI maken dwars- en langsprofieltekeningen en berekeningen gewoon deel uit van een uitvoeringsplan net als de werkomschrijving ‘hoe’ de boring zal worden uitgevoerd. Deze onderdelen zijn dus niet apart verrekenbaar.
  • Voor LCB 2019 maken dwars-,  langsprofieltekeningen en boorprofielen geen deel uit van de bestek code: 16 Standaard gestuurde boringen en kunnen dus apart worden verrekend.
  • De kosten van de boormeester moeten opgenomen te zijn in de meterprijs. Een boormeester is nl. een rol net als bv. de rol van Uitvoerder. Deze worden ook niet apart verrekend maar zijn opgenomen in de meterprijs.

Uitgangspunten boorplannen – Combi en Landelijk Catalogus Bestek 2019:
Als de aannemer in zijn bedrijfseigen werkprocessen of bedrijfsvoering heeft vastgelegd dat een boorplan altijd gemaakt moet worden bij het uitvoeren van een boring zal hij dit in zijn aanbieding mee hebben moeten prijzen. Als er geen aanvullende opdracht van een vergunningverlener of opdrachtgever (Liander) is gegeven om een boorplan te maken is het dus niet separaat verrekenbaar.

Bestek Deel 2 COMBI:

Bestek Deel 2 LCB 2019:

 

Bestek Deel 3.1 Standaard algemene en administratieve bepalingen (onder ” §35 Meer en minder werk: Verrekenbare bijkomende werkzaamheden”):

Laatste update: 6-6-2023 MvL

Posted in: GV/R&N