Zijn boorplannen verrekenbaar?

  • Boorplannen zijn alleen verrekenbaar als de vergunningverlener of opdrachtgever dit verlangt en hier separaat opdracht voor geeft. In het bestek Deel 2 is hiervoor een bestekcode aanwezig en in de toelichting bij deze code staat dit ook vermeld.
  • Aanvullend:
  • Dwars- en langsprofieltekeningen en berekeningen maken gewoon deel uit van een uitvoeringsplan net als de werkomschrijving ‘hoe’ de boring zal worden uitgevoerd. Deze onderdelen zijn dus niet apart verrekenbaar.
  • De kosten van de boormeester moeten opgenomen te zijn in de meterprijs. Een boormeester is nl. een rol net als bv. de rol van Uitvoerder. Deze worden ook niet apart verrekend maar zijn opgenomen in de meterprijs.

Uitgangspunten boorplannen – Landelijk Kader Bestek 2011 en Landelijk Catalogus Bestek 2019:
Als de aannemer in zijn bedrijfseigen werkprocessen of bedrijfsvoering heeft vastgelegd dat een boorplan altijd gemaakt moet worden bij het uitvoeren van een boring zal hij dit in zijn aanbieding mee hebben moeten prijzen. Als er geen aanvullende opdracht van een vergunningverlener of opdrachtgever (Liander) is gegeven om een boorplan te maken is het dus niet separaat verrekenbaar.

Bestek Deel 2:

Bestek Deel 3.1 Standaard algemene en administratieve bepalingen (onder “Verrekenbare bijkomende werkzaamheden”):

 

Posted in: GV/R&N