Nieuwe aansluiting HB (KV) – 2016

Originele kaartje In bestaande hoogbouw is ooit een gasmeter verwijderd of nooit gemonteerd. Er volgt een aanvraag van de nieuwe bewoner. Wat moet er doorberekend worden? Als de meterbeugel nog aanwezig is kan de klus als een meterplaatsing worden uitgevoerd … Continue reading

Meerlengte (KV) – 2016

Originele kaartje Meerlengte is de extra lengte bovenop de, met de aannemer overeengekomen, gemiddelde lengte van de aansluiting. De gemiddelde lengte is ook de basis van de prijs van de clustercode en is dus gebaseerd op de eerder aangelegde aansluitingen. … Continue reading

Bevriesmoment tarieven (KV) – 2016

Originele kaartje Er komen regelmatig vragen binnen over tarieven. Met name over het moment dat het tarief is bevroren en gekoppeld is aan de betreffende DWA. Het tarief wordt bevroren op het moment dat een DWA de status ‘DIUI’ heeft. … Continue reading

T-stuk gas inbouwen (KV) – 2017

Aansluiting met grotere diameter >63mm Originele kaartje Bij het maken van een nieuwe aansluiting gas (t/m G25 of perceelsvoeding) kan het voorkomen dat de aansluiting met een grote diameter (>63mm) gemaakt moet worden. De aansluiting kan dan niet met behulp … Continue reading

Sterktebeproeving HDG met water (GVRN) – 2017

Nieuwe tarieven Originele kaartje Vanuit Liander is er in 2016 een verzwaring ingevoerd op de VWI G-22, HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen beproeven op sterkte. Een nieuw aangelegde 8 bar hoofdleidingen dient altijd met water beproeft te volgens de norm … Continue reading

Brand- en rookwerende doorvoer (KV) – 2017

Verrekentool brand- en rookwerende doorvoeringen Originele kaartje Vanuit wet- en regelgeving zijn in 2016 eisen gesteld aan scheidingswanden en scheidingsvloeren tussen aan elkaar grenzende gebouwen, woningen of op zich zelf staande ruimten. Bij brand moet een scheidingsconstructie uitbreiding van de … Continue reading

NTA8828 toeslag (KV/GVRN) – 2017

Nieuwe tarieven als gevolg van de invoering van de NTA8828 Originele kaartje Met de invoering van de NTA8828 (elektrolasverbinding) verwachten we met z’n allen dat de kwaliteit van de elektrolasverbinding omhoog zal gaan. Een beter opleidings- en certificeringstraject voor de … Continue reading

Grondverbetering (KV/GVRN) – 2016

Originele kaartje Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de standaard werkzaamheden. Mocht grondverbetering in opdracht gegeven worden, bespreek dan … Continue reading