Meerlengte (KV) – 2016

Originele kaartje Meerlengte is de extra lengte bovenop de, met de aannemer overeengekomen, gemiddelde lengte van de aansluiting. De gemiddelde lengte is ook de basis van de prijs van de … Continue reading

Bevriesmoment tarieven (KV) – 2016

Originele kaartje Er komen regelmatig vragen binnen over tarieven. Met name over het moment dat het tarief is bevroren en gekoppeld is aan de betreffende DWA. Het tarief wordt bevroren … Continue reading

T-stuk gas inbouwen (KV) – 2017

Aansluiting met grotere diameter >63mm Originele kaartje Bij het maken van een nieuwe aansluiting gas (t/m G25 of perceelsvoeding) kan het voorkomen dat de aansluiting met een grote diameter (>63mm) … Continue reading

Sterktebeproeving HDG met water (GVRN) – 2017

Nieuwe tarieven Originele kaartje Vanuit Liander is er in 2016 een verzwaring ingevoerd op de VWI G-22, HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen beproeven op sterkte. Een nieuw aangelegde 8 bar … Continue reading

Brand- en rookwerende doorvoer (KV) – 2017

Verrekentool brand- en rookwerende doorvoeringen Originele kaartje Vanuit wet- en regelgeving zijn in 2016 eisen gesteld aan scheidingswanden en scheidingsvloeren tussen aan elkaar grenzende gebouwen, woningen of op zich zelf … Continue reading

NTA8828 toeslag (KV/GVRN) – 2017

Nieuwe tarieven als gevolg van de invoering van de NTA8828 Originele kaartje Met de invoering van de NTA8828 (elektrolasverbinding) verwachten we met z’n allen dat de kwaliteit van de elektrolasverbinding … Continue reading

Grondverbetering (KV/GVRN) – 2016

Originele kaartje Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de … Continue reading