Terreinafwerking KANS

Voor Elektra stations is op 21 januari 2022 is het Aannemerij Platform akkoord gegaan met het door de raamcontractaannemer uit laten voeren van de terreinafwerking bij (nieuwe) ruimtes. De nieuwe tarieven voor de uit te voeren activiteiten zijn als volgt … Continue reading

Verrekening kosten flataansluitkast/groepenkast 6-LS stroken (KV) – 2019

Per 1 januari 2019 zijn in het KV domein de flataansluitkasten met 6-LS stroken en de flatgroepenkasten met 6-LS stroken uit het materiaalcluster gehaald en kunnen de kosten hiervan separaat verrekend worden. In dit document is na te lezen wat … Continue reading

Wijziging verrekening MS kabel en garnituren (GVRN) – 2018

Met de introductie van MS 20kV wordt de 3x240Al niet meer ingevoerd in de MS ruimte. Voor de ruimte wordt er m.b.v. een overgangsmof een overgang gemaakt van 3x240Al naar 3x1x240Al. Naast het 3x invoeren van een 1x240Al moet er … Continue reading

Verrekening Pinbraze (GVRN) – 2018

In juni 2018 is de verrekening van het ‘aanbrengen van kathodische bescherming middels Pinbraze’ gewijzigd in de Solo2003 bestekken. Uitleg van deze wijziging.  

Sterktebeproeving gas meeneem methode (GVRN) – 2017

Nieuwe verrekencodes voor de sterkte beproeving saneren gas, t.b.v. de gas meeneem methode Originele kaartje Saneringswerk Lage Druk gas wordt op 2 hoofdwijzen uitgevoerd: ofwel het hele traject ineens, ofwel via de methode ‘gas meenemen’. Bij deze tweede methode wordt … Continue reading

Gebonden verharding (KV) – 2016

Asfalt en gebonden lavasteen zijn vormen van gebonden verharding. Er is een kraan met beitel of speciaalzaag nodig om het materiaal te verwijderen. Deze bewerking is niet apart verrekenbaar omdat dit bij de prijs inbegrepen is.

Hoe om te gaan met spookpanden (KV) – 2016

Originele kaartje Het komt in de praktijk voor dat er meters in het veld zitten die niet bekend zijn in ons SAP systeem. Dit noemen we een spookaansluiting. De uitvoerende aannemer ziet vaak pas bij een sanering of tijdens het … Continue reading

Plaatsen afsluiter in de perceelsvoeding (KV) – 2016

Originele kaartje Er is wat onduidelijkheid over het toepassen van afsluiters in de perceelsvoeding. Zowel over techniche zaken als financiële. Wat zijn nu eigenlijk de feiten: hoe hiermee om te gaan is terug te vinden in beleidsstuk B2000 toepassing en … Continue reading

Verrekenproces uitzonderingen (KV) – 2016

Originele kaartje De uitzonderingsformulieren worden sinds 1 februari gekoppeld aan de betreffende dwa. Na het goedkeuren van de schets wordt de betaling automatisch via selfbilling geregeld.

Nieuwe aansluiting HB (KV) – 2016

Originele kaartje In bestaande hoogbouw is ooit een gasmeter verwijderd of nooit gemonteerd. Er volgt een aanvraag van de nieuwe bewoner. Wat moet er doorberekend worden? Als de meterbeugel nog aanwezig is kan de klus als een meterplaatsing worden uitgevoerd … Continue reading